Wat is een AED?

Een Automatische Externe Defibrillator (AED) is een apparaat waarmee men een elektrische schok aan het hart kan toedienen, wanneer er sprake is van levensbedreigende hartritmestoornissen. Een ingebouwde computer analyseert het hartritme van het slachtoffer en bepaalt automatisch of het noodzakelijk is een stroomstoot toe te dienen. Het apparaat geeft via een ingebouwde computerstem opdracht om een stroomstoot toe te dienen of te starten met hartmassage en mond op mondbeademing.

 

De AED leidt de hulpverlener op een veilige wijze door de reanimatie heen tot professionele hulpverleners het overnemen.

 

Iedereen in Nederland mag de AED bedienen en inzetten wanneer dit nodig is.

 

Het gebruik van een AED vergroot het overlevingspercentage aanzienlijk.

Elke minuut dat een slachtoffer geen goede behandeling krijgt, daalt de overlevingskans van een slachtoffer met ruim 10 procent.

 

Een ambulance is idealiter binnen 15 minuten bij een slachtoffer. Als een eerstehulpverlener binnen 3 minuten de eerste stroomstoot kan toedienen en daarna reanimeert, is de overlevingskans al ruim 72 procent!

 

Het idee achter Hartveilig

Onze doelstelling is om de gemeente Renkum (Doorwerth, Heelsum, Heveadorp, Oosterbeek, Renkum en Wolfheze) hartveilig te maken.

Dit door middel van het geplaatst krijgen van Automatische Externe Defibrillatoren (AED's) op voor iedereen toegangkelijke plekken.

 

Als tijdens een hartaanval niet direct wordt ingegrepen staat één ding vast: het slachtoffer overlijdt. Snelle reanimatie in combinatie met het gebruik van een AED vergroot het overlevingspercentage aanzienlijk.

 

Voor wie is het apparaat bedoeld?

Voor iedereen die plotseling met een levensbedreigende hartritmestoornis te maken krijgt. Denk niet dat het alleen ouderen zijn die daarvoor in aanmerking komen; ook bij jongeren komen hartproblemen voor!

 

Een voorbeeld: een 27 jarige voetballer die op het veld instort door een hartstilstand. Het lukt de ambulancedienst niet altijd om binnen 15 minuten aanwezig te zijn op de plek des onheils. Met een AED zou zo'n iemand wellicht gered kunnen zijn. Het zal je maar gebeuren dat je eigen hart niet meer werkt en er is toevallig een AED in de buurt. Heel fijn voor jezelf en zeker ook voor je familie!

 

Waar worden de AED's geplaatst?

De AED's zullen geplaatst worden op locaties waar concentraties van mensen zijn. Denk hierbij niet alleen aan de winkelcentra en sportaccommodaties maar ook aan locaties dicht bij u in de buurt.

 

Klik hier om te zien op welke locaties AED's geplaatst zijn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebruik AED

Made with Namu6