Nieuws - archief

EENMALIG GRATIS REANIMATIECURSUSSEN VOOR 120 DEELNEMERS

 

De Stichting Renkum Hartveilig zet zich in om AED’s te plaatsen die altijd bereikbaar zijn en ingezet kunnen worden bij een hartfalen.

Verdeeld over de gemeente hangen er inmiddels bijna 50 AED’s buiten.

Naast het plaatsen van de AED’s is het belangrijk dat bewoners deze ook kunnen gebruiken. Om dit te bevorderen biedt de stichting aan 120 inwoners van de gemeente Renkum een gratis cursus reanimatie aan.

 

Locaties

De cursussen zullen in de maanden april en mei op drie verschillende plekken in de gemeente worden gehouden:

 

Maandag 7 mei 2018 - Ontmoetingskerk,

Bentincklaan 7, 6865 WC Doorwerth.

Woensdag 23 mei 2018 - Revabo-gebouw,

Pastoor Bruggemanlaan 33-A, 6861 GR Oosterbeek.

Donderdag 24 mei 2018 - Huis van Renkum,

Europalaan 11, 6871 ZA Renkum.

 

Tijdstip van de cursussen is van 19.00 u tot 22.00 uur.

 

LET OP:

De cursus is alleen bestemd voor mensen die voor het eerst een cursus volgen, dus niet bedoeld als herhalingscursus (voor deelnemers 2016).

 

Aanmelden.

U kunt zich niet meer aanmelden, alle curussen zijn volgeboekt!!!!

 

(april 2018)

------------------------------------------------------------------------

De AED's die moesten wijken voor sluiting/sloop bij het gebouw tennisvereniging Bakkershaag Renkum en De Hucht in Heelsum zijn herplaatst:

 

Woonhuis (Mw. de Best)

Meester van Damweg 32

6871 HP Renkum

 

Woonhuis (fam. Kooimans)

Doornenkampseweg 53

6866 BB Heelsum

 

(april 2018)

------------------------------------------------------------------------

Nieuwe AED's geplaats bij:

Tennisvereniging Harten, Ginkelseweg 11, Heelsum

Dopheidelaan 24, Heelsum

Hoog Heelsum, Kuypersweg 6, Heelsum

Mariënborghflat, Schelmseweg 39, Oosterbeek

SVACO flat, Stationsweg 33A, Oosterbeek

 

Wilt u meer weten over de stichting? Lees dan het jaarverslag 2016

 

(april/juli 2017)

 

 

------------------------------------------------------------------------

Het volgen van een gratis cursus reanimeren blijkt een enorm succes!

 

De afgelopen periode heeft de Hartstichting een oproep gedaan aan Nederlanders om een reanimatiecursus te volgen. Hoe meer mensen weten hoe te handelen bij een hartfalen, hoe groter de kans op een goede afloop.

De Stichting Renkum Hartveilig ondersteunt dit initiatief van de Hartstichting van harte.

 

Zij biedt daarom aan 150 inwoners van de gemeente Renkum een gratis cursus reanimatie aan.

 

Er hebben zich inmiddels ruim 150 mensen aangemeld om deel te nemen aan deze cursussen.

 

U kunt zich op dit moment niet meer aanmelden.

Alle cursusgroepen zijn vol!

 

========================================================

Tijdens de reanimatielessen wordt verwezen naar een samenvatting van de lesstof, deze samenvatting kunt u hier downloaden!

==============================================

Kijk regelmatig op onze website voor nieuws over deze cursussen.

(sept-november 2016)

------------------------------------------------------------------------

Nieuwe AED's geplaats bij:

- Sportpark Wilhelminapark - Heelsum

- Beethovenlaan 285 - Doorwerth

- Swaenepol 40 - Renkum

- Tennispark De Slenk - Wolfheze

- Camping Oosterbeek - Rijnoever

- Flat Rechterenborg, Graaf van Rechterenweg Oosterbeek

- Restaurant Kievitsdel, Doorwerth

- Fysiotherapie - Parmedisch Centrum, Wilhelminstraat Oosterbeek

 

Wilt u meer weten over de stichting? Lees dan het jaarverslag 2015.

 

(juli-oktober 2016)

------------------------------------------------------------------------

BELANGRIJK OM TE WETEN...

HartslagNu vervangt de alarmeringssystemen AED-Alert en AED-Locator. Alle vrijwilligers die ingeschreven stonden in een van deze twee systemen zijn nu opgenomen in HartslagNu. Lees meer...

------------------------------------------------------------------------

Handig om te weten...

 

De AED geplaats op de gevel van de Bibliotheek in Renkum is  verplaatst naar het Gezonheidscentrum.

(oktober 2016)

------------------------------------------------------------------------

Nieuwe AED's en nieuws.

 

Bij Mijnhart Uitvaartverzorging in Heelsum is ook een AED geplaatst.

 

(oktober 2015)

------------------------------------------------------------------------

Bij de d'Oude Herberg, aan de Utrechtseweg 245 te Oosterbeek is een AED's geplaatst!

 

Ook in de Rosandepolder is nu een AED beschikbaar!

 

Het jaarverslag 2014 kunt u hier inzien.

 

(augustus 2015)

------------------------------------------------------------------------

BELANGRIJK OM TE WETEN...

 

AED – Alert

 

"Met AED-Alert wordt een slachtoffer snelle en adequate hulp geboden waardoor de kans op overleven toeneemt"

 

Hoe werkt AED-Alert ?

Nadat 112 is gebeld wordt vanuit de meldkamer de lekenhulpverlening opgestart. AED-Alert bestaat uit een database met mensen die hebben aangegeven mee te willen werken aan het project en die kunnen reanimeren en defibrilleren.

Op het moment dat de meldkamer de postcode ingeeft van de locatie waar het slachtoffer zich bevindt, gaat AED-Alert aan het werk.

Het selecteert alle mensen die kunnen reanimeren en op een postcode wonen / werken binnen een straal van 500 meter van het slachtoffer.

Deze mensen krijgen dan allemaal een sms-bericht met daarin de locatie waar het slachtoffer zich bevindt en de boodschap daarheen te gaan en te starten met reanimatie.

Tegelijkertijd kijkt het programma welke AED’s zich binnen een straal van 500 meter van het slachtoffer bevinden.

Daarna stuurt het programma op dezelfde wijze een bericht aan alle mensen die binnen een straal van 300 meter van elk van deze AED’s wonen of werken. In dit bericht wordt de hulpverlener opgeroepen om de AED op te halen en vervolgens naar het slachtoffer te gaan.

Door de scheiding aan te brengen tussen mensen die kunnen reanimeren en mensen die kunnen defibrilleren wordt nodeloos tijdverlies voorkomen.

 

Het zal uit dit verhaal duidelijk zijn dat het belangrijk is om de locatie van een AED aan te geven bij de meldkamer. En het zal ook duidelijk zijn dat het belangrijk is om U zelf op te geven bij de meldkamer opdat U met dit oproepsysteem mee kunt doen.

 

U kunt zich opgeven via www.aed-alert.nl

U kunt dan zelf aangeven op welke tijden u beschikbaar bent en vanaf welke plek.

 

Stand van zaken op dit moment :

 

Een overzicht van het aantal deelnemers in onze gemeente aan dit oproepsysteem:

 

Heveadorp:  16 deelnemers

Doorwerth:    4 deelnemers

Renkum:      28 deelnemers

Oosterbeek: 13 deelnemers

Heelsum:      3 deelnemers

 

In totaal doen dus 64 deelnemers mee aan dit oproepsysteem.

Dat is voor onze gemeente al een mooie score, maar dat kan nog beter.

 

Geef U op voor dit oproepsysteem en maak de kans op overleven van het slachtoffer groter !

(februari 2012)

------------------------------------------------------------------------

Vijf nieuwe AED's geplaats!

 

Op de Cardanuslaan in Doorwerth is een AED geplaatst.

In nauwe samenwerking tussen ondernemers en de Stichting Renkum Hart Veilig is deze AED er gekomen!

 

Naast dat de Oosterbeekse Tennisvereniging (OTV) een AED heeft op haar terrein is er nu ook eindelijk een AED in Heveadorp!

Zeer recent zijn er ook AED's geplaats op de Fluitersmaat en de Europalaan in Renkum!

 

U kunt de AED vinden via de link: Waar zijn AED's te vinden

 

(31 augustus 2011/3 oktober 2011)

------------------------------------------------------------------------

Aan de Weverstraat 75 te Oosterbeek is een AED's geplaatst!

(26 september 2013)

------------------------------------------------------------------------

Meer informatie over onze stichting kunt u lezen in het jaarverslag 2012.

(26 september 2013)

------------------------------------------------------------------------

Aan de Patrijzenlaan 106 te Doorwerth en aan de Oranjeweg 60 te Oosterbeek zijn AED's geplaatst!

(18 april 2013)------------------------------------------------------------------------

Bij het Zalencentrum Lebret, Lebretweg 51 te Oosterbeek is een nieuwe AED  geplaatst!  (24 uur per dag bereikbaar)

(3 februari 2013)

------------------------------------------------------------------------

Op de Wolfhezerweg 120-29 is een nieuwe AED geplaats (op berging  naast woonhuis)

(15 nov 2012)

------------------------------------------------------------------------

Wat doet de stichting?

Lees ons jaarverslag 2011!

(5 maart 2012)

------------------------------------------------------------------------

Herhalingsbijeenkomst 30 november 2011

Op 30 november 2010 organiseerde de Stichting Renkum Hart Veilig in zalencentrum Lebret aan de Lebretweg in Oosterbeek een heropleidingsavond voor een groot aantal inwoners van de Gemeente Renkum.

Deze mensen volgden afgelopen jaar al een opleiding Basic Life Support/Automatische Externe Defibrilator (kortweg BLS/AED) en behaalden hun certificaat.

Zij gingen nu, onder leiding van 6 instructeurs op voor hun jaarlijkse hercertificering.

Daarbij was ook Burgemeester J.P. Gebben aanwezig. Dat hij de Stichting Renkum Hart Veilig en haar doelstelling een warm hart toedraagt, blijkt wel uit het feit dat ook hij zelf afgelopen jaar zijn certificaat BLS/AED al behaalde en ook deze keer weer slaagde.

 

Gefliciteerd allemaal!

 

 

 

23 juli 2010

 

Weer een AED erbij!

Nu in Renkum aan de Petronellaweg 5  =====>>>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burgemeester en wethouder geven het goede voorbeeld

 

(november 2009) Onlangs hebben burgemeester Jan Paul Gebben en wethouder Nico Peek de cursus reanimatie en aed-bediener gevolgd. Samen met bestuursleden van de Stichting Renkum Hart Veilig en leden van de Raad van Toezicht hebben zij geleerd hoe te handelen als hulpverlener bij een hartstilstand.

Aan den lijve hebben zij ervaren dat het hard werken is tijdens een reanimatie en dat de aed een zeer goed aanvulling is op de overlevingskans van een slachtoffer.

 

Zij hebben met deze actie het belang willen onderstrepen van het streven om zo veel mogelijk inwoners van de gemeente op te leiden tot bediener van het aed-apparaat.

 

Het is prachtig dat er op diverse plaatsen in de gemeente al aed’s hangen maar als niemand in de omgeving weet wat te doen dan is het weggegooid gemeenschapsgeld.

 

De Stichting zal zich dan ook sterk maken om zo veel mogelijk bewoners te mobiliseren om een cursus te gaan volgen.

De opleiders zijn er klaar voor, het voorbeeld is gegeven.

 

 

 

 

25 februari 2009

 

EERSTE AED's GEPLAATST!

 

Wethouder Peek plaatst eerste AED bij De Rijnhof

 

RENKUM - Wethouder Nico Peek plaatste vrijdag de eerste AED naast de hoofdingang van Zorgcentrum De Rijnhof.

 

De Stichting Renkum Hart Veilig (SRHV) zet zich in om in de gemeente een dekkend netwerk van vijftig Automatische Externe Defibrillators (AED's) te ontwikkelen. Deze worden geplaatst op strategische locaties binnen de gemeente Renkum.

 

Elke week worden er, volgens de laatste schatting, driehonderd mensen buiten het ziekenhuis, getroffen door een hartstilstand. Slechts vijf tot tien procent van de slachtoffers overleeft. De eerste zes minuten bij een hartstilstand zijn van essentieel belang! Als omstanders direct 112 bellen voor een ambulance, gelijk beginnen met reanimeren en defibrilleren, stijgt de overlevingskans naar vijftig tot zeventig procent. Reanimatie is hartmassage en beademing. Defibrillatie is het toedienen van een elektrische schok met het doel het hart weer te laten pompen. Elke minuut dat er later gedefibrilleerd wordt, neem de overlevingskans met tien procent af. Tijdens het wachten op de ambulance kunnen dus levensreddende minuten verloren gaan.

 

"Het is voor de stichting een heugelijk moment. De eerste AED zal worden geplaatst. Ieder mens mag het apparaat bedienen, maar als je daar niet toe gecertificeerd bent is dat niet verstandig," legde voorzitter Otto van Zutphen van Stichting Hart Veilig uit, vlak voor er een motorambulance stopte die de AED kwam afleveren.

(Bron http://www.hoogenlaag.nl/page/Lokaal/Regionaal/Lokaal-nieuws/Wethouder-Peek-plaatst-eerste-AED.326703.news)

------------------------------------------------------------------------

 

Nieuwsbrief januari 2009

 

De Stichting Renkum Hart Veilig bereidt een netwerk voor van AED’s binnen de gehele gemeente Renkum. Hierdoor kunnen AED’s snel en uiterlijk binnen 6 minuten worden ingezet.

 

Voor een goed functioneren van een dergelijk netwerk is de Stichting op zoek naar vrijwilligers die opgeleid willen worden voor reanimatie en gebruik van de AED.

Op 20 februari 2009 zal de eerste AED aan de gemeente aangeboden worden en wel aan de muur van het verzorgingshuis De Rijnhof te Renkum.

Tegelijkertijd zal een AED geplaatst worden in verzorgingshuis Overdal te Oosterbeek.

 

Beide apparaten zijn 24 uur per dag beschikbaar voor gebruik!

 

Waarom AED's plaatsen in uw woonomgeving?

Elke week worden 300 Nederlanders buiten het ziekenhuis getroffen door een hartstilstand. Dit zijn ca. 15.000 slachtoffers per jaar. Op dit moment overleeft slechts 5 tot 10 % van hen. Uit onderzoek is gebleken dat de kans op overleven na een hartstilstand twee keer zo groot is als direct met reanimatie wordt begonnen en de overlevingskans 50 tot 70 % kan zijn indien binnen 6 minuten de AED kan worden ingezet.

 

(AED staat voor Automatische Externe Defibrilator en is een compact en makkelijk te bedienen apparaat dat door middel van elektrische schokken het hartritme weer op gang kan helpen).

 

Het moge duidelijk zijn waarom de Stichting Renkum Hart Veilig zich inspant om zo veel mogelijk inwoners van de gemeente Renkum bereid te vinden om een cursus reanimatie en AED bediener te volgen.

 

De plaatselijke EHBO verenigingen (Renkum/Heelsum, Doorwerth en Oosterbeek) zijn NRR (Nederlandse Reanimatie Raad) gecertificeerd en hebben inmiddels al cursussen georganiseerd.

 

Ook als in uw wijk nog geen AED is geplaatst kunt u via plaatselijke EHBO vereniging een reanimatie/AED cursus volgen:

· EHBO vereniging Renkum / Heelsum

· EHBO vereniging Doorwerth

· EHBO vereniging Oosterbeek

· Stichting ter bevordering reanimatie Arnhem e.o.

 

Interesse? Ga dan naar ons digitale aanmeldings-/informatieformulier.

 

------------------------------------------------------------------------

Nieuws september 2008

 

Stichting Renkum Hart Veilig kiest voor HeartSine Samaritan® AED

 

HeartSine Samaritan® AED

als iedere seconde telt.........

 

Zoals al het onheil komt ook een hartstilstand altijd onverwacht. Zowel voor de degene die getroffen wordt, als voor de omstanders, is een hartstilstand een letterlijk verlammende ervaring. Juist op dat moment is daadkrachtig en gericht handelen het enige dat telt.

 

Voor goed getraind ambulancepersoneel is dat geen probleem. Maar het zijn juist – in dit geval – de inwoners van de Gemeente Renkum waar het op aan komt. Want reanimatie / defibrillatie moet binnen 6 minuten beginnen. Welke ambulance haalt die responsetijd?

 

Er zijn veel typen AED’s (Automatische Externe Defibrillator). Maar de panische situatie rond een hartstilstand vraagt om meer dan zomaar een schokapparaat. De Samaritan® AED is een levensreddend hulpmiddel, ontworpen vanuit de behoefte van de geshockeerde omstander.

 

Met korte, Nederlandse gesproken instructie geeft het aan wat er moet gebeuren. De stap voor stap instructies zijn duidelijk en volledig.

 

De Samaritan® AED dedecteert te allen tijde de aanwezigheid van een hartslag / ritme en geeft dus ook aan wanneer de defibrillatie / reanimatie toe te passen. Kortom, met de Samaritan® AED als coach kan iedereen levens en de kwaliteit van leven redden.

 

Samaritan® AED kan in de Gemeente Renkum overal worden ingezet; thuis, op scholen, bedrijven, verenigingen, sport – en fitnessclubs, horeca, winkelcentra, verzorgings – en bejaardencentra!

 

Juist omdat er geen medische kennis nodig is voor de inzet of onderhoud van de Samaritan® AED is dit een uiterst betrouwbare en effectieve AED voor het project Renkum Hart Veilig!

Stichting Renkum Hart Veilig kiest voor een compacte, betrouwbare en effectieve AED!

 

Samaritan® AED complimenteert Stichting Renkum Hart Veilig met haar keuze!

 

------------------------------------------------------------------------

 

Nieuws van het bestuur - augustus 2008

 

Na het grote succes van de Stuwwalloop in Oosterbeek, gehouden op 31 mei 2008, is er door de Rotary Club Oosterbeek en de stichting Stuwwalloop gezamenlijk een bedrag van € 5000,00 overhandigd aan de voorzitter van de stichting “Renkum Hart Veilig”.

 

Op dit moment zijn er 2 bestuursleden van onze stichting voortvarend bezig met het onderzoeken van meerdere AED apparaten. Daarna wordt bepaald welke AED apparaat voldoet aan de te stellen eisen en de voorkeur geniet van het bestuur Renkum Hart Veilig.

 

Deze beslissing tot aankoop van een AED apparaat zal in september / oktober van dit jaar plaatsvinden. Daarna worden er twee AED apparaten geplaatst bij verzorgingshuis “Overdal” te Oosterbeek en verzorgingshuis “Rijnhof” in Renkum.

 

Om deze apparaten op een juiste wijze te kunnen bedienen wordt binnen de stichting “Renkum Hart Veilig” een plan van aanpak opgesteld voor de opleiding van vrijwilligers/sters, die het apparaat in noodgevallen kunnen bedienen.

------------------------------------------------------------------------

 

Gift Rotary Oosterbeek

 

Rotary Oosterbeek hield als partner van de Stuwwalloop een fundraising voor en tijdens dit sportevenement ten gunste van de stichting Renkum Hart Veilig. Het resultaat was er naar: aan het eind van de dag kon een bedrag van EURO 5000,-- aangeboden worden aan de Stichting Renkum Hart veilig. Met dit geld kan een stevig begin gemaakt worden met het realiseren van haar doelstelling: het op grote schaal verspreid over de gehele gemeente Renkum van AED’s (Automatische Externe Defibrillators) en het geven van opleidingen aan vrijwilligers die deze apparaten in noodgevallen kunnen bedienen. 

 

------------------------------------------------------------------------

Bron: http://www.hoogenlaag.nl/page/Lokaal/Regionaal/Scholen/Jeugd/Instructies-over-defibrillatoren-voor.216402.news

 

Instructies over defibrillatoren voor leerlingen

 

woensdag 21 mei 2008

 

OOSTERBEEK - Een beetje lacherig staan de leerlingen van groep 7 van de Marlijn om Gelmen heen, die zojuist 'bewusteloos' op de grond is gevallen met een 'hartinfarct'. Daan, die te hulp is 'gesneld', heeft drie tot zes minuten de tijd om het hart van dit slachtoffer weer op gang te brengen. Gelukkig worden Daan en Gelmen ter zijde gestaan door cardioloog Pieter Stolwijk, die namens Stichting Renkum Hartveilig naar de Marlijn kwam om een instructieles te geven over het gebruik van defibrillatoren. ,,Dit levensreddende apparaat bij hartstilstand zou op veel meer plaatsen moeten hangen, in Oosterbeek zijn er nu twee en dat zijn er veel te weinig. Dat zouden er minstens twintig in de hele gemeente Renkum moeten zijn", betoogt Stolwijk.

 

De leerlingen van juf Marije en juf Nynke, die zojuist uitleg hebben gekregen over de werking van het hart en nu alles weten over de rechter- en de linkerhartkamer en bloedvaatjes die kunnen scheuren, kijken aandachtig toe hoe de cardioloog de defibrillator, ook wel AED genoemd (Automatic External Defibrillator), aansluit op de borst van vrijwilliger Gelmen. Aan de linker- en de rechterzijde van de borstkas worden elektrodes aangebracht, waarna een stem in het apparaatje nadere instructies geeft. Een druk op de knipperende knop, waardoor een elektrische schok wordt toegediend, moet het hartritme weer op orde brengen.

 

Natuurlijk gebeurt dit in deze instructieles niet echt. ,,Het probleem van het hartinfarct is nu nog niet opgelost, dus het is belangrijk dat het slachtoffer zo snel mogelijk naar het ziekenhuis wordt gebracht", waarschuwt Pieter Stolwijk, die werkzaam is in Rijnstate te Arnhem.

 

------------------------------------------------------------------------

 

BRON: http://www.hoogenlaag.nl/page/Nieuws-detail/Rotaryclub-ondersteunt-Stichting-Hart.217972.news

 

Rotaryclub ondersteunt Stichting Hart Veilig

 

zaterdag 24 mei 2008

 

OOSTERBEEK - Onlangs werd de Stichting Renkum Hart Veilig opgericht. Aanleiding tot het oprichten van de stichting werd gevonden in voorbeelden in andere gemeenten, waarin organisaties de hulp aan mensen met een hartstilstand willen bevorderen.

 

Rotaryclub Oosterbeek, die veel ervaring heeft opgedaan op het gebied van fundraising, wil een nadrukkelijke bijdrage leveren aan het verwerkelijken van het doel der stichting: de vergroting van de overlevingskans van mensen met een hartstilstand. In de media verschijnen herhaaldelijk berichten over mensen die plotseling onwel worden. Ze werden opeens getroffen door een hartstilstand.

 

Wie getuige is bij zo'n onverwacht en schrikbarend gebeuren voelt zich machteloos. Er rest dan niet anders om 112 te bellen en te wachten tot de ambulance arriveert. Kostbare minuten gaan verloren. Om het hart weer op te starten moet binnen 6 minuten deskundige hulp, levensreddende hulp, worden geboden. Ondanks uiterste inspanningen van hulpverleners om tijdig de patiënt te bereiken, kunnen deze toch te laat komen.

 

De Stichting tracht haar doel te bereiken door te zorgen dat op veel plaatsen in de gemeente defibrillatoren worden geplaatst. Het streven is om die apparaten zodanig door de gemeente te spreiden, dat binnen enkele minuten de patiënt kan worden geholpen. De apparaten dus niet alleen in winkels, bedrijven, bij instellingen voor sport en bij evenementen, maar ook op duidelijk aangegeven plaatsen in straat en buurt.

 

Er is echter geld nodig, niet alleen voor de aanschaf van de defibrillatoren, maar ook om vrijwilligers op te leiden die de apparaten kunnen bedienen. Rotaryclub Oosterbeek heeft besloten de stichting financieel te ondersteunen. Om die geldelijke steun te verlenen heeft Rotary met instemming van het bestuur van de Stichting Stuwwalloop besloten om tijdens de wedstrijdloop op 31 mei het park Hartenstein een feestelijk aanzien te geven. Er zal voor jong en oud: kinderen, jongeren, ouders en grootouders van alles te beleven zijn: hapjes, drankjes, spellen, optredens, en muziek. Kortom Rotaryclub Oosterbeek zorgt voor een feestelijk gebeuren.

 

De opbrengsten van die happening komen rechtstreeks ten goede aan de Stichting Renkum Hart Veilig. Het bestuur van deze stichting heeft toegezegd van de Rotary gelden te ontvangen gelden hartdefibrillatoren aan te schaffen die zullen worden geplaatst op locaties die de stichting bij wijze van verrassing op de 31ste mei bekend zal maken. Een deel van de Rotary- gift zal worden aangewend voor kosten verbonden aan de opleiding van vrijwilligers.

 

 

Brochure Stichting Renkum Hart Veilig (zomer 2008)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HeartSine Samaritan® AED

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorzitter Van Zutphen neemt de cheque van € 5.000,00 in ontvangst.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Berry de Reus

Made with Namu6